ARCHITECTURE

HORIZONTAL HOUSE

STUDIO | SPRING 2019

CB HOUSE

COMMISSIONED | JAN 2020

VERTICAL HOUSE

STUDIO | SPRING 2019

SECTIONAL HOUSE

STUDIO | SPRING 2019

+1 (504) 442-9822

gabriel@gabrielmolinag.com

 ©  G A B R I E L    M O L I N A   2 0 1 9 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon